Pestrá fauna a flora TasmánieTasmánie, malý ostrov ležící na jihovýchodě Austrálie, je domovem bohaté a rozmanité fauny a flory. Díky své izolovanosti se zde vyvinuly unikátní druhy rostlin a živočichů, které nelze najít nikde jinde na světě. Tasmánie je známá svou pestrou paletou endemických druhů ptáků, savců i plazů. Navštívte-li tento malebný kousek přírody, můžete spatřit vzácné tasmské čelvy nebo tasmanského ďáblika v jejich přirozeném prostředí. Ochrana této jedinečné biodiverzity je pro Tasmánii prioritou a naleznete zde mnoho chráněných oblastí sloužících jako útočiště pro ohrožené druhy.

Tajemství tasmánské fauny a flory

Jedním z největších tajemství tasmánské fauny je například Tasmánský čert, což je masožravý savec podobný kunovi, který se živí převážně mršinami. Dalším zajímavým druhem je klokan rudokrký, který obývá lesy a louky ostrova.

Co se týče flory Tasmánie, můžeme zde nalézt mnoho endemických druhů rostlin, které nejsou nikde jinde na světě. Mezi nimi patří například Eucalyptus regnans neboli „gigantické eukalypty“, které dosahují výšky až 100 metrů. Druhová pestrost rostlin na ostrově je ohromující a každoročně sem proudí turisté i badatelé ze všech koutů světa, aby objevili krásu a jedinečnost tasmanských lesů a luk.

Endemické druhy Tasmánie

Mezi nejznámější endemické druhy patří například Tasmánský ďábel, který je symbolem ostrova a bohužel je ohrožený kvůli nemoci rakoviny obličeje. Dalším zajímavým endemickým druhem je klokan Bennettův, který se vyskytuje pouze na Tasmánii a malém ostrůvku před jejím pobřežím.

Kromě obratlovců jsou také mnohé rostliny endemické pro Tasmánii. Mezi tyto patří například Eucryphia lucida, stálezelený keř s bílými květy, nebo Richea pandanifolia, vzácná dřevina s dlouhými listy podobnými palmovému listu. Díky své izolaci od pevninských masivů má Tasmánie unikátní ekosystém plný různorodosti a krásy, kterou si turisté mohou užít při procházce po některém z chráněných území ostrova.

Ochrana biodiverzity v Tasmánii

Ochrana této biodiverzity je pro Tasmánii klíčovým úkolem, protože ohrožené druhy jsou často jedinečné a nenahraditelné. Vláda Tasmánie se snaží chránit tuto rozmanitost prostřednictvím vytvoření národních parků a rezervací, kde jsou tyto druhy chráněny před nelegálním lovem a ničením jejich přirozeného prostředí.

Jedním z hlavních problémů ohrožujících biodiverzitu v Tasmánii je invazivní fauna a flora, které konkuruje původním druhům o potravu a místo k životu. Proto vláda podnikla opatření ke kontrole invazivních druhů jako například introdukce predátorských savců na ochranu ptačí populace nebo odstraňování nepůvodní vegetace ze specifických oblastí. Děkuji těmto snahám se podařilo zachránit mnoho ohrožených druhů rostlin i živočichů v Tasmánii a udržet tak pestrou faunu a floru tohoto krásného ostrova.

 


Autorkou tohoto článku je: Redaktorka Milan Kalivoda
Zdrojem fotografií v tomto příspěvku je: pixabay.com a freepik.com